Actievoorwaarden €5,- cadeau op uw Prepaid Visa World Card

Uitgeschreven door

Deze actie is uitgeschreven door International Card Services BV, Wisselwerking 32, 1112 XP te Diemen (hierna: ICS).

Hoe werkt deze actie

 1. De actie loopt van 1 januari t/m 31 januari 2019

 2. Deze actie geldt alleen voor aanvraag van een Prepaid Visa World Card die door International Card Services BV (ICS) is goedgekeurd.

 3. De Prepaid Visa World Card kost € 17,50 per jaar en indien u binnen een maand na uw aanvraag € 15,- stort op uw prepaid Card ontvangt u eenmalig € 5,- cadeautegoed. Het cadeautegoed wordt op uw Prepaid Visa World Card gestort.

 4. U kunt slechts één keer gedurende de gehele actieperiode deelnemen aan deze actie.

Voorwaarden aanvraag

 1. Voor de aanvraag van een Prepaid Visa World Card dient u minimaal 18 jaar oud te zijn en woonachtig in Nederland.

Overige actievoorwaarden en vragen

 1. Deze actie geldt niet:
  1. indien u reeds in het bezit bent, of in de afgelopen 24 maanden in het bezit bent geweest van een Prepaid Visa World Card en/of Prepaid Mastercard bent u uitgesloten van deelname aan deze actie;

  2. als u niet aan alle gestelde voorwaarden voldoet.

 2. International Card Services is gerechtigd deze actie te allen tijde te beëindigen of te verlengen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen.

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over deze actie kunt u zich richten tot International Card Services BV, Postbus 23225, 1100 DS te Diemen.