Actievoorwaarden €5,- cadeau op uw Prepaid Visa World Card

Uitgeschreven door

  1. Deze actie is uitgeschreven door International Card Services BV, Wisselwerking 32, 1112 XP te Diemen (hierna: ICS).

Hoe werkt deze actie

  1. Deze actie geldt alleen voor aanvraag van een Prepaid Visa World Card die door International Card Services BV (ICS) is goedgekeurd.
  2. De Prepaid Visa World Card is € 17,50 per jaar en zodra u binnen een maand na uw aanvraag € 15,- stort op uw prepaid Card ontvangt u eenmalig € 5,- cadeau. Dit bedrag wordt op uw Prepaid Visa World Card gestort.
  3. U kunt slechts één keer gedurende de gehele actieperiode deelnemen aan deze actie.
  4. International Card Services is gerechtigd deze actie te allen tijde te beëindigen of te verlengen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen.
  5. De actieperiode loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

Voorwaarden aanvraag

  1. Voor aanvraag van een Prepaid Visa World Card dient u minimaal 18 jaar oud en woonachtig te zijn in Nederland.

Vragen over de actie

  1. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over deze actie kunt u zich richten tot International Card Services BV, Postbus 23225, 1100 DS te Diemen.